updated 11:09 AM UTC, Aug 26, 2022

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Приказ # 
Наслов
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ОБЈЕКТА ТРАНСФЕР СТАНИЦА СА РЕЦИКЛАЖНИМ ДВОРИШТЕМ ЗА ОПШТИНУ ЖИТИШТЕ У БАНАТСКОМ ДВОРУ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТОЈ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ''VAN DRUNEN FARMS EUROPE'' DOO
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТОЈ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - "LIGHT PLASTIC DOO"
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, НОСИОЦА ПРЕДУЗЕЋЕ “ВИП МОБИЛЕ ”
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИНВЕСТИТОРА ''VAN DRUNEN FARMS EVROPA'' ДОО
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – ПОГОН ЗА КЛАЊЕ СТОКЕ, ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ МЕСА НА ПАРЦЕЛИ 935/1 У КО СРПСКИ ИТЕБЕЈ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИНВЕСТИТОРА ''VAN DRUNEN FARMS EVROPA''
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРЕДУЗЕЋЕ “VIP MOBILE ” НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 1390/1 К.О. ЖИТИШТЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТОЈ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ бр.ЕМ-2018-369/СТ . Јануар 2019 О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ “Телеком Србија”
ОБАВЕШТЕЊЕ О СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ОБЈЕКТА ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” А.Д БЕОГРАД НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 2155/1 К.О.ТОРДА, У МЕСТУ ТОРДА