updated 11:09 AM UTC, Aug 26, 2022

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ “Телеком Србија”

Обавештење можете преузети ОВДЕ

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Главна свеска

Основа крова - постојеће стање

Изглед А-А - постојеће стање

Основа крова - новопројектовано стање

Основа приземља - новопројектовано стање

Основа крова - новопројектовано стање

Изглед А-А - новопројектовано стање

Тачка прикључења и траса напојног кабла (ситуација према ЕД)

Траса напојног кабла, основа приземља (према ЕД)

Траса напојног кабла, изглед А-А

Тачка прикључења и траса напојног кабла, основа приземља (контролно бројило)

Основа крова - новопројектовано стање

Изглед А-А и Б-Б - новопројектовано стање

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА У ФОРМАТУ .dwg

Постојеће стање

Ново стање

Носач кабинета БС

Антенски носач

Носач панел антене и радио модула за фи 139.7мм

Носач громобранске хватаљке за фи 139.7мм

Носач каблова тип Р1

Носач каблова тип Р2

 

 

jordan Sneakers | Nike Air Force 1 - Sneakers Rares et Authentiques Homme et Femme