updated 11:09 AM UTC, Aug 26, 2022

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И БАНАТСКОМ КАРАЂОРЂЕВУ

 

latest jordans | Nike, adidas, Converse & More

Текст обавештења на српском језику

Текст обавештења на мађарском језику

Текст обавештења на румунском језику