Још чланака...

  1. САЗИВ ЗА 25. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ - 20.04.2023. ГОДИНЕ
  2. НАЈАВА ТРЕТМАНА ПРОТИВ КРПЕЉA
  3. ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ
  4. РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА, УДРУЖЕЊА КОЈИМА ЈЕ ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА КУЛТУРА И АМАТЕРСКИХ ДРАМСКИХ СЕКЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
  5. ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ - ПРОМОЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ СЛУЖЕЊА ВОЈНОГ РОКА ЗА ЈУНСКИ УПУТНИ РОК 2023. ГОДИНЕ
  6. РЕШЕЊE О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2023. ГОДИНУ
  7. ПРЕДЛОГ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПО ОБЈАВЉЕНОМ КОНКУРСУ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА, УДРУЖЕЊА КОЈИМА ЈЕ ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА КУЛТУРА И АМАТЕРСКИХ ДРАМСКИХ СЕКЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ
  8. КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЖЕНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У 2023. ГОДИНИ
  9. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДВА ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
  10. КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ВАТРОГАСНОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2023. ГОДИНУ