КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОГРАМ - СТАМБЕНИ ПРОЈЕКАТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, НАБАВКА 8 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, III-04-404-1-14/2019

На основу члана 36. и 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Регионални стамбени програм - Стамбени пројекат у Републици Србији, Набавка 8 пакета грађевинског материјала"

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: