АНГАЖОВАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ, III-04-404-1-12-2019

5.4.2019

На основу члана 36. и 62. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – "Ангажовање пољочуварске службе"

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: