updated 6:07 AM UTC, Jul 19, 2019

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

.

Приказ # 
Наслов
ТОНЕРИ, КЕРТРИЏИ ЗА ШТАМПАЧЕ И МУЛТИФУНКЦИЈСКЕ УРЕЂАЈЕ, III-04-404-1-27-2019
ОСИГУРАЊЕ УСЕВА И ОПШТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ, III-04-404-1-25-2019
РЕХАБИЛИТАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, III-04-404-1-24-2019
ЗАМЕНА АЗБЕСТНИХ ЦЕВИ У РАВНОМ ТОПОЛОВЦУ, III-04-404-1-23-2019
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОГРАМ - СТАМБЕНИ ПРОЈЕКАТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, НАБАВКА 8 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, III-04-404-1-14/2019
РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ЧЕСТЕРЕГУ – ЗАМЕНА АЗБЕСТНИХ ЦЕВИ, III-04-404-1-17-2019
РЕХАБИЛИТАЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА УЛИЦА: БРАНКА РАДИЧЕВИЋА, БАНАТСКА, ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА, ВОЈВОДЕ МИШИЋА И ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА, III-04-404-1-11-2019
УСЛУГЕ ПРУЖАЊА ПОМОЋИ У КУЋИ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ, III-04-404-1-22-2019
УСЛУГЕ ПРУЖАЊА ПОМОЋИ У КУЋИ СТАРИМ И ИЗНЕМОГЛИМ ЛИЦИМА (ГЕРОНТО ДОМАЋИЦЕ), III-04-404-1-21-2019
ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-20-2019