ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Приказ # 
Наслов
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИНВЕСТИТОРА ''VAN DRUNEN FARMS EVROPA''
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРЕДУЗЕЋЕ “VIP MOBILE ” НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 1390/1 К.О. ЖИТИШТЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТОЈ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ бр.ЕМ-2018-369/СТ . Јануар 2019 О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ “Телеком Србија”
ОБАВЕШТЕЊЕ О СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ОБЈЕКТА ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” А.Д БЕОГРАД НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР. 2155/1 К.О.ТОРДА, У МЕСТУ ТОРДА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ “БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ТОРДА -ЗР03”
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - “VIP MOBILE”
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - “LIGHT PLASTIC DOO”
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ОБИМА И САДРЖАЈУ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА ИНВЕСТИТОРА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ “Телеком Србија” А.Д Београд
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ОБИМА И САДРЖАЈУ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА ИНВЕСТИТОРА JOCHAN COMMERCE ДОО
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА КОМПЛЕКС СИЛОСА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА УЉАРИЦЕ-БАЧКА ДОО НОВИ САД НА КП 2155/3 К.О. ТОРДА, У МЕСТУ ТОРДА